☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie wyboru na zadanie pn:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: ?Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino".

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej
i powtórzeniu czynności

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w  miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino”.

 

Na podstawie art.181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwana w dalszej treści pisma Pzp - Dz.U.2015.2164) Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, że w dniu 07.04.2016r  oraz w uzupełnieniu z dnia 13 kwietnia 2016r. do siedziby zamawiającego wpłynęła informacja o naruszeniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych mających wpływ na wynik postępowania, a w szczególności:

„Mając na uwadze dostrzeżone nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy to jest naruszenie:

  1. Art.24 ust.2 pkt.4 p.z.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i wykluczenie wykonawcy ch2 architekci s.c. z postępowania w sytuacji, kiedy wykonawca ten złożył ofertę zgodną z SIWZ i spełniającą zawarte w niej Wymogi Zamawiającego,
  2. art. 24 ust. 3 p.z.p. w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 3 p.z.p. poprzez ich niezastosowanie i poinformowanie wykonawcy ch2 architekci s.c. o wykluczeniu wyłącznie w zawiadomieniu z dnia 7 kwietnia 2016 r. o unieważnieniu postępowania, bez podania uzasadnienia faktycznego i prawnego podstaw wykluczenia,
  3. art. 93 ust. 1 pkt. 4 p.z.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i dokonanie unieważnienia postępowania, podczas gdy cena najkorzystniejszej oferty — tj. oferty wykonawcy ch2 architekci s.c. — nie przekracza ceny, jaka Zamawiający mógł przeznaczyć na s?nansowanie zamówienia,
  4. art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p. poprzez zaniechanie poinformowania wykonawcy ch2 architekci s.c. o przyczynach wykluczenia z postępowania, bezpodstawne uznanie, że wykonawca ch2 architekci s.c. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokonanie unieważnienia postępowania, podczas gdy postępowanie to powinno zostać rozstrzygnięte, a oferta złożona przez wykonawcę; ch2 architekci s.c. uznana za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi SIWZ.

UZASADNIENIE

Zamawiający na podstawie art.181 ust.2 Pzp uznał za zasadny wniosek dot. wykluczenia wykonawcy z powodu nie dołączenia do oferty oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do SIWZ dla osób fizycznych biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia, na zasadzie dysponowania bezpośredniego. W konsekwencji zamawiający zdecydował o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty ch2 architekci s.c. Marianna Jagielska - Chruszcz, Paweł Chruszcz oraz o odwołaniu zaświadczenia o unieważnieniu postępowania zawartego w informacji z dnia 07.04.2016r.

 

Załącznik:

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-04-21 14:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-04-21 14:35:00)

 
 
liczba odwiedzin: 3969096

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X