☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na zadanie pn.:"Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej."

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.”

 

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004– Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jak niżej:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko o wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, skoro według obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego tego typu roboty budowlane wymagają zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby na każdą część przedstawionego przedmiotu zamówienia uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie, że zgłoszenie robót budowlanych zostało przyjęte i zarejestrowane, a urząd nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

 

PYTANIE 2

Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko o wymogu uzyskania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, bhp i higieniczno-sanitarnych, skoro według obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego tego typu roboty budowlane nie wymagają takich uzgodnień?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowa na każdą z części przedmiotu zamówienia posiadała niezbędne uzgodnienia wymagane obowiązującym Prawem Budowlanym.

 

PYTANIE 3

Proszę o podanie obecnego źródła ciepła dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Część 1 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niekłonicach

Źródło ciepła do ogrzewania  – gaz ziemny

Ciepła woda użytkowa – podgrzewacz elektryczny

Część 2 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dunowie

Źródło ciepła do ogrzewania  – kocioł na paliwo stałe (drewno, węgiel)

Ciepła woda użytkowa – podgrzewacz elektryczny

Część 3 - Świetlica wiejska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie

Źródło ciepła do ogrzewania  – gaz ziemny

Ciepła woda użytkowa – podgrzewcze elektryczne

Część 4 - Szkoła Podstawowa w Dunowie

Źródło ciepła do ogrzewania  – kocioł na paliwo stałe (ekogroszek)

Ciepła woda użytkowa – podgrzewacze elektryczne/kocioł na paliwo stałe
(w sezonie grzewczym)

Część 5 - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Źródło ciepła do ogrzewania  – kocioł na paliwo stałe (miał węglowy)

Ciepła woda użytkowa – podgrzewacze elektryczne

Część 6 - Przedszkole Gminne w Świeszynie

Źródło ciepła do ogrzewania  – gaz ziemny

Ciepła woda użytkowa – gaz ziemny

 

PYTANIE 4

Jaki zakres prac termomodernizacyjnych przyjąć do wyceny opracowań projektowych: czy w budynkach będzie wymieniana instalacja c.o., czy będzie np. modernizacja kotłowni, czy będzie modernizacja instalacji elektrycznej czy np. wymiana źródeł światła na energooszczędne?

Odpowiedź:

Zakres prac projektowych ma zostać określony na podstawie wykonanych przez Wykonawcę audytów energetycznych i przyjętych przez Zamawiającego. Inwestycja ma zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Zracjonalizować zużycie i ograniczyć straty energii, co doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Oczekiwane będzie zastosowanie technologii i rozwiązań projektowych zapewniających możliwie maksymalne zwiększenie efektywności energetycznej (preferowane co najmniej 60%) z udziałem instalacji OZE np. fotowoltaicznej.

Projekt instalacji elektrycznej należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanej instalacji OZE produkującej energię na potrzeby własne oraz w niezbędnym zakresie do prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanych nowych opraw oświetleniowych.

 

PYTANIE 5

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej lub pomp ciepła, czy też decyzja o ewentualnym ich montażu będzie mogła zostać podjęta na podstawie wykonanych audytów? Co należy przyjąć do skalkulowania oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych w zależności od audytów energetycznych. W przypadku źródła ciepła należy zastosować najbardziej ekonomiczne rozwiązanie uwzględniające zarówno koszty inwestycyjne,  jak i koszty eksploatacyjne budynku.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie audytów oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych zgód i pozwoleń. Nie obejmuje zakupu i montażu urządzeń.

 

PYTANIE 6

Czy Zamawiający przewiduje prace projektowe wykraczające poza budynkiem, jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to proszę podać celowość wykonania map do celów projektowych.

Odpowiedź:

Projekt ma obejmować również zagospodarowanie terenu wokół budynku np. ogrodzenie, ciągi komunikacyjne, parkingi, odprowadzenie wód opadowych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Część 1 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Niekłonicach - działka nr 152, obręb Niekłonice.

Część 2 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dunowie - działka nr 61/1, obręb 0073 Dunowo.

Część 3 - Świetlica wiejska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedalinie - działka  nr 125/10, obręb Niedalino.

Część 4 - Szkoła Podstawowa w Dunowie -  działka nr 66 obręb Dunowo.

Część 5 - Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim - działka nr 114, obręb Zegrze Pomorskie.

Część 6 - Przedszkole Gminne w Świeszynie - działka nr 352/6, obręb Świeszyno.

 

PYTANIE 7

Proszę o podanie terminu czasowego w którym Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o aktualizację kosztów, np. w miesiącach od daty przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Odpowiedź:

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o aktualizacje kosztorysów przez okres 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

Zamawiający dołącza zdjęcia przedstawiające każdy z obiektów stanowiących część zamówienia.

Załączniki:

Świetlica w Dunowie.

Świetlica w Niekłonicach.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu Pomorskim.

Szkoła Podstawowa w Dunowie.

Przedszkole Gminne w Świeszynie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i świetlica w Niedalinie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-04-20 12:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-04-20 13:05:05)

 
 
liczba odwiedzin: 3969259

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X