☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:"Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino" - UNIEWAŻNIENIE

RIG.271.35..2016.BW                                      Świeszyno, dnia 07 kwietnia 2016r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w  miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwana w dalszej treści pisma pzp - Dz.U.2015.2164), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie jak w temacie.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Ceny ofertowe złożone w przedmiotowym postępowaniu przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 60 000,00 zł brutto. Zamawiający w dniu 31.03.2016r. zwiększył kwotę zabezpieczoną na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej do kwoty najkorzystniejszej oferty tj,. do 100 860,00zł brutto. W trakcie oceny ofert wykonawcy w dniu 16.03.2016r zostali wezwani do uzupełnienia, a w dniu 22.03.2016r. do wyjaśnienia złożonych ofert. W wyniku złożonych wyjaśnień i uzupełnień Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę podlega wykluczeniu z art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy pzp. Następna najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 147 587,70zł. Zamawiający nie ma możliwości finansowych na ponowne zwiększenie kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy pzp.

 

Zgodnie z art. 93 ust.5 ustawy pzp zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o zamówienie, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot –zał. nr 1.

 

Załączniki:

Unieważnienie pdf.

załącznik nr 1

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-04-07 13:46:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-04-07 13:52:07)

 
 
liczba odwiedzin: 3959929

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X