2016 rok

 

 

 

 

 

Data aktu

 

 

Numer aktu

 

 

Tytuł

 

 

Nazwa organu, który wydał

 

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

28.01.2016

XX/104/16

w sprawie planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Rada Gminy Świeszyno

2016

1445

06.04.2016

28.01.2016

XX/106/16

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2016

972

03.03.2016

25.02.2016

XXI/108/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

997

04.03.2016

25.02.2016

XXI/111/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/104/16 Rady Gminy Świeszyno w sprawie planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku

Rada Gminy Świeszyno

2016

1446

06.04.2016

25.02.2016

XXI/112/16

w sprawie nadania nazwy ulicy Jasna w Konikowie

Rada Gminy Świeszyno

2016

1326

25.03.2016

31.03.2016

XXII/114/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

1447

06.04.2016

31.03.2016

XXII/116/16

W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

2063

19.05.2016

28.04.2016

XXIII/118/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

1781

02.05.2016

02.06.2016

XXIV/121/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

2386

13.06.2016

30.06.2016

XXV/129/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

2854

13.07.2016

13.09.2016

XXVI/135/16

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Świeszyno dla GPZ Dunowo w obrębie ewidencyjnym  Giezkowo

Rada Gminy Świeszyno

2016

3893

10.10.2016

29.09.2016

XXVII/136/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

3791

10.10.2016

27.10.2016

XXIX/141/16

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

4143

04.11.2016

27.10.2016

XXIX/143/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2016

4144

04.11.2016

27.10.2016

XXIX/144/16

 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Rada Gminy Świeszyno

2016

4145

04.11.2016

27.10.2016

XXIX/145/16

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rada Gminy Świeszyno

2016

4146

04.11.2016

27.10.2016

XXIX/151/16

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2016

5257

30.12.2016

24.11.2016

XXX/152/16

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

4664

01.12.2016

24.11.2016

XXX/158/16

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2016

5258

30.12.2016

29.12.2016

XXXI/164/16

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016

Rada Gminy Świeszyno

2016

250

12.01.2017

29.12.2016

XXXI/167/16

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2017 r.

Rada Gminy Świeszyno

2016

268

12.01.2017

29.12.2016

XXXI/175/16

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Świeszyno oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości i ich pobierania
 i wykorzystania

Rada Gminy Świeszyno

2016

249

12.01.2017

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-03-23 09:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2017-02-17 12:43:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki