☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 12.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w miejscowości Konikowo”.

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2015.2164) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo”, jako ofertę najkorzystniejszą komisja przetargowa proponuje ofertę nr 2:

AOS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała w sumie 100 pkt. w kryteriach jakimi była cena za wykonanie dokumentacji (70%), cena za nadzór autorski (20%) oraz ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 09.02.2016r. do godz. 12:00 złożono 4 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

PUNKTACJA OFERT

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

pkt. za nadzór autorski

pkt. za ilość przyjazdów

suma pkt

1.

DIM

56,00

1,08

10

67,08  

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów

Ryszard Kowalski

ul. Sosnowa 6a/wejście E,

71-468 Szczecin

2.

AOS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

70,00  

20,00  

10

100,00  

ul. Wojska Polskiego 24-26

75-712 Koszalin

3.

Autorska Pracownia Projektowa

23,20  

35,00  

10

68,20  

mgr inż.. Bartosz Sontowski

ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

4.

WB-DROGI Projektowanie

40,00  

14,00  

10

64,00  

i Obsługa Inwestycji Drogowych

Dorota Wojtkiewicz - Bąkowska

ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11

75-034 Koszalin

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

Po dokonaniu sprawdzenia złożonych ofert dwie oferty podlegały uzupełnieniu. Wezwani wykonawcy dokonali uzupełnień w terminie wskazanym przez zamawiającego. Po ponownym sprawdzeniu i ocenie złożonych ofert oferta nr 2 spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz uzyskała 100pkt. we wszystkich kryteriach podanych w SIWZ.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Planowany termin 07.03.2016r. godz. 8:00.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-02-26 10:44:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-02-26 10:47:34)

 
 
liczba odwiedzin: 3959945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X