☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego uruchomione zostały punkty darmowej pomocy prawnej, funkcjonujący zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015 poz.1255).
W Gminie Świeszyno punkt mieści się w budynku GOPS - Niedalino Nr 29A

i jest czynny w czwartki w godz. od 11:00 do 15:00.

Dzięki porozumieniom podpisanym z gminami w powiecie koszalińskim, darmowa pomoc prawna świadczona będzie możliwie najbliżej mieszkańców – w lokalach wskazanych i udostępnionych przez Gminy. Szczegółowy wykaz punktów darmowej pomocy prawnej zawiera poniższa tabela:


 


 

Darmową pomoc prawną otrzymają:

  • młodzież do 26 roku życia;

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

  • osoby, które ukończyły 65 lat;

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

  • kombatanci i weterani;

  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
-  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego;
-  pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
-  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
-  prawa pracy;
-  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-  prawa cywilnego, karnego;
-  prawa administracyjnego;
-  prawa ubezpieczeń społecznych;
-  prawa rodzinnego;
-  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronie poświęconej darmowej pomocy prawnej darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.
 


 
 
liczba odwiedzin: 3678143

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X