☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na "Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" w roku budżetowym 2016-2018".

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.08.2013r., poz. 907 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

 

  1. WYBÓRZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usługi dożywiania uczniów w szkołach Gminy Świeszyno w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w roku budżetowym 2016-2018”, jako ofertę najkorzystniejszą komisja przetargowa proponuje ofertę nr 1:

„ADAMUS” PHU Paweł Usidus

ul. Szarych Szeregów 1, 75-130 Koszalin

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała w sumie 79 pkt. w kryteriach jakimi była cena (70%) oraz doświadczenie (30%), zgodnie z załączoną tabelą.

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 14.12.2015r. do godz. 12:00 złożono 2 oferty, zestawienie poniżej:

PUNKTACJA OFERT

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

referencjie

suma pkt

1.

"ADAMUS" PHU Paweł Usidus

49

30

79

ul. Szarych Szeregów 2

75-130 Koszalin

Tomasz Szuwalski 600 850 065

2.

Gastro Team Sp. z o.o.

70,00

0

70

ul. Bohaterów Warszawy 2

75-211 Koszalin

Jarosław Kuźba 606 997 189

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert. Wybrana oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz otrzymała najwyższa ilość pkt.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia pocztą.

Informacja o wyborze oferty (pdf)


 
 
liczba odwiedzin: 3679035

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X