☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na "Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego."

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.08.2013r., poz. 907 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu  stałego dostępu Internetu do 95 komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego”, jako ofertę najkorzystniejszą zamawiający wybrał ofertę nr 1:

EDATA S.C  K.S.OLEK, W. PAWLAK

ul. Wyszyńskiego 1, 75-062 Koszalin

 

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała w sumie 100 pkt. w kryteriach jakimi była cena (60%) oraz czas reakcji na zgłoszenie (40%).

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 15.12.2015r. do godz. 11:00 złożono 3 oferty, które otrzymały następującą ilość pkt.:

PUNKTACJA OFERT

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

pkt. za czas reakcji

suma pkt.

1.

EDATA S.C

60,00

40

100,00  

K.S.OLEK, W. PAWLAK                                  

ul. Wyszyńskiego1, 75-062 Koszalin

2.

espol Sp. z o.o.

58,53  

40

98,53  

ul. Sowińskiego 78, 70-236 Koszalin

3.

SOLIS - TECH

59,92  

40

99,92  

Piotr Murzyn

ul. Grunwaldzka 5/11, 75-241 Koszalin

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie . Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

  1. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy PZP Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który złożył ofertę nr 3:

SOLIS – TECH Piotr Murzyn, ul. Grunwaldzka 5/11, 75-241 Koszalin

Uzasadnienie:

W dniu 15.12.2015r. zamawiający wezwał wykonawcę do  uzupełnienia oferty o dokumenty z art. 26 ust 3. w terminie do 21.12.2015r. do godz.12:00. Wykonawca nie dokonał uzupełnienia oferty o wezwane dokumenty, zatem zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy PZP zostaje on wykluczony z postępowania. Zgodnie z art.89 ust. 1 pkt.5 ustawy PZP zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego.

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-12-23 09:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-12-23 09:59:33)

 
 
liczba odwiedzin: 3969249

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X