☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno”.

 

 

Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 dalej uPzp), Zamawiający - Gmina Świeszyno informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.     

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93.ust.1 pkt. 1 uPzp

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie w płynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.”

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia złożenia ofert tj. do 13.10.2015r. do godz.11:15 nie została złożona żadna oferta. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-10-27 09:06:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-10-27 09:07:39)

 
 
liczba odwiedzin: 3969235

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X