Rok 2015

 

 

 

 

Data aktu

 

 

Numer aktu

 

 

Tytuł

 

 

Nazwa organu, który wydał

 

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

29.01.2015

V/17/15

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

398

06.02.2015

29.01.2015

V/18/15

 w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Rada Gminy Świeszyno

2015

643

03.03.2015

16.02.2015

VI/21/115

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

569

24.02.2015

26.02.2015

VII/26/15

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świeszyno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Rada Gminy Świeszyno

2015

1094

30.03.2015

26.03.2015

VIII/29/15

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

1202

03.04.2015

26.03.2015

VIII/33/15

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

1583

28.04.2015

27.04.2015

IX/36/15

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

1756

11.05.2015

27.04.2015

IX/43/15

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

1757

11.05.2015

27.04.2015

IX/45/15

w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

2191

02.06.2015

27.04.2015

IX/38/15

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

2228

03.06.2015

27.04.2015

IX/39/15

zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Rada Gminy Świeszyno

2015

2229

03.06.2015

28.05.2015

X/48/15

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty

Rada Gminy Świeszyno

2015

2285

08.06.2015

28.05.2015

X/49/15

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Świeszyno

2015

2286

08.06.2015

28.05.2015

X/47/15

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

2619

02.07.2015

29.06.2015

XI/54/15

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

2751

09.07.2015

29.06.2015

XI/58/15

w sprawie opłat za zajęcia pasa drogowego

Rada Gminy Świeszyno

2015

2752

09.07.2015

27.08.2015

XII/60/15

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

3435

08.09.2015

24.09.2015

XIII/63/15

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

3754

06.10.2015

24.09.2015

XIII/65/15

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

4063

27.10.2015

24.09.2015

XIII/66/15

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

4087

29.10.2015

04.11.2015

XVI/72/15

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

4446

10.11.2015

26.11.2015

XVII/78/15

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

5387

10.12.2015

26.11.2015

XVII/80/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2015

5388

10.12.2015

26.11.2015

XVII/82/15

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Świeszyno

2015

5389

10.12.2015

26.11.2015

XVII/87/15

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowo-Widowiskowej w Konikowie

Rada Gminy Świeszyno

2015

5390

10.12.2015

29.12.2015

XVIII/91/15

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

1858

12.01.2016

29.12.2015

XVIII/89/15

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

 

 

XVIII/91/15

XVIII/94/15

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

 

 

29.12.2015

XVIII/95/15

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

 

 

29.12.2015

XVIII/96/15

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

 

 

29.12.2015

XVIII/97/15

 

Rada Gminy Świeszyno

2015

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2015-07-15 09:03:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2016-03-02 10:34:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki