rok 2014

 

 

 

 

Data aktu

 

 

Numer aktu

 

 

Tytuł

 

 

Nazwa organu, który wydał

OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rok

Pozycja

Data ogłoszenia

30.01.2014

XXXVII/340/14

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2014

804

26.02.2014

30.01.2014

XXXVII/341/14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 106/3 i 106/8 w obrębie ewidencyjnym Konikowo

Rada Gminy Świeszyno

2014

805

26.02.2014

30.01.2014

XXXVII/342/14

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Rada Gminy Świeszyno

2014

806

26.02.2014

30.01.2014

XXXVII/343/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Rada Gminy Świeszyno

2014

807

26.02.2014

30.01.2014

XXXVII/344/14

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Rada Gminy Świeszyno

2014

808

26.02.2014

27.02.2014

XXXVIII/345/14

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

1014

05.03.2014

27.02.2014

XXXVIII/348/14

w sprawie podziału Gminy Świeszyno na stałe obwody głosowania

Rada Gminy Świeszyno

2014

1321

25.03.2014

27.03.2014

XXXIX/350/14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

1492

04.04.2014

27.03.2014

XXXIX/354/14

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świeszyno w 2014 roku

Rada Gminy Świeszyno

2014

2101

13.05.2014

24.04.2004

XL/356/14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

1882

05.05.2014

24.04.2004

XL/359/14

 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świeszyno na okręgi wyborcze

Rada Gminy Świeszyno

2014

2262

27.05.2014

26.06.2014

XLII/364/14

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które podlegają przekazaniu na dochody budżetu

Rada Gminy Świeszyno

2014

2729

04.07.2014

26.06.2014

XLII/365/14

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

2793

04.07.2014

26.06.2014

XLII/368/14

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Rada Gminy Świeszyno

2014

3150

31.07.2014

30.07.2014

XLII/369/14

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

3259

07.08.2014

25.09.2014

XLIV/371/14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

3686

03.10.2014

25.09.2014

XLIV/375/14

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2014

3687

03.10.2014

30.10.2014

XLV/376/14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2014

4375

03.10.2014

30.10.2014

XLV/379/14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

2014

4376

07.11.2014

30.10.2014

XLV/380/14

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Świeszyno

2014

4377

07.11.2014

30.12.2014

III/4/14

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Rada Gminy Świeszyno

2015

81

09.01.2015

30.12.2014

III/6/14

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Rada Gminy Świeszyno

2015

82

09.01.2015

30.12.2014

III/11/14

 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

83

09.01.2015

30.12.2014

III/12/14

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

416

09.01.2015

30.12.2014

III/13/14

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

2015

417

09.01.2015

 

Wytworzył:
Urszula Żebrowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2014-03-04 09:06:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2015-07-15 09:01:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki