☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi gminnej gruntowej o długości 1800 m od skrzyżowania z drogą powiatową na drogę o powierzchni bitumicznej w osadzie Chałupy obrębie ewidencyjnym Świeszyno na działkach nr ew. 708/3, 122/14, 123/1, 130/4, 253, 255, 256, 258/1, 258/2, 261/8, 261/9, 262/3, 274/1, 278/2

Świeszyno, dnia 18 maja 2012 r.
RLOŚ. 6220.3.1.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Urząd Gminy w Świeszynie
 
 

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1127), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: przebudowie drogi gminnej gruntowej o długości 1800 m od skrzyżowania z drogą powiatową na drogę o powierzchni bitumicznej w osadzie Chałupy obrębie ewidencyjnym Świeszyno na działkach nr ew. 708/3, 122/14, 123/1, 130/4, 253, 255, 256, 258/1, 258/2, 261/8, 261/9, 262/3, 274/1, 278/2.      

 

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w Urzędzie Gminy Świeszyno pokój nr 8 w bloku B, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Podstawa prawna obwieszczenia art. 49 kpa (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.)


 
 
liczba odwiedzin: 3677594

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X