Informacja o ogłoszeniu uchwał w Zachodniopomorskim Dzienniku Urzędowym 2011

Data aktu

Numer aktu

Tytuł

Nazwa organu, który

wydał akt

Typ aktu

Numer

dziennika

2011-12-22

XIV/108/11

w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/154

2011-11-17

XIII/94/ll

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/145

2011-11-17

XIII/91/11

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów naliczania podatku rolnego

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/145

2011-11-17

XIII/92/ll

w sprawie określenia ceny drewna do naliczania podatku leśnego

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/145

2011-11-17

XIII/95/ll

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/145

2011-11-17

XIII/93/ll

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/147

2011-10-27

XII/86/ll

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/137

2011-10-27

XII/85/ll

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/142

2011-09-15

XI/75/ll

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/122

2011-09-15

XI/74/ll

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/122

2011-07-25

X/68/ll

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/11 Rady Gminy Świeszyno w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Świeszyno.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/99

2011-06-16

IX/64/ll

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/84

2011-06-16

IX/56/ll

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/99

2011-04-28

VII/43 /ll

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/73

2011-03-31

VI/34/ll

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/52

2011-03-31

VI/30/ll

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/52

2011-03-31

VI/ 35/11

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/52

2011-02-24

V/25/ll

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/52

2011-02-24

V/26/ll

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Świeszyno

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/31

2011-01-27

IV/24/ll

w sprawie zmiany uchwały Nr L/275/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Świeszyno w 2011 roku

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/28

2011-01-27

IV/23/ll

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/25

2011-01-27

IV/18/11

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/31

2010-12-30

III/9/10

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2011

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/20

2010-12-30

III/10/10

w sprawie ustalenia w Gminie Świeszyno górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór stałych odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

Rada Gminy Świeszyno

Uchwała

2011/18

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2011-06-28 09:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2012-08-29 13:16:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki