☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wójt

 

Wójt Gminy Świeszyno
 Ewa Korczak

Sekretariat tel. 94 3160 01 21

Wójt jako kierownik urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa urzędu tj: Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

 

Ponadto Wójt:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności przeciwdziałające,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji wójta przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-06-03 07:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-02-22 13:24:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111