☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy Świeszyno (ug.swieszyno.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 1356111
2 Nabór na stanowiska urzędnicze 75807
3 Komunikaty 53182
4 Wykaz telefonów 39494
5 Nieruchomości 37167
6 2019 rok 28303
7 2020 rok 21696
8 2018 rok 20616
9 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i Budownictwo 18306
10 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 15287
11 Organizacja Urzędu 14185
12 Zamówienia poniżej 130 000 złotych - 2021 14031
13 2015 rok 13758
14 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 13517
15 Podatki i opłaty lokalne 11941
16 Urząd Stanu Cywilnego 11079
17 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10974
18 Ochrona Środowiska 10745
19 Dowody osobiste 10414
20 Wnioski elektroniczne 10307
21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10195
22 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 10067
23 Decyzje środowiskowe 9803
24 Jednostki organizacyjne 9564
25 Zameldowanie 9395
26 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno 9281
27 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2030 8732
28 2017 rok 8686
29 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 8123
30 Organy Gminy 7878
31 Decyzje o warunkach zabudowy 7824
32 Skład Rady Gminy Świeszyno 7625
33 Rok 2015 7429
34 Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7130
35 Sołectwa 6877
36 Działalność gospodarcza 6560
37 Postępowania przetargowe archiwalne 6530
38 Koncesje alkoholowe 6459
39 Zespół Oświaty Samorządowej 6437
40 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 6210
41 Ogłoszenia Rady Gminy Świeszyno 6168
42 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno 5581
43 Mienie komunalne 5542
44 Wójt 5257
45 Podstawy prawne działania samorządu 5168
46 Rok 2011 5126
47 Redakcja Biuletynu 4954
48 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 4936
49 Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 4883
50 Rok 2012 4775
 
liczba odwiedzin: 1356111