☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Niedziela 25.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy Świeszyno (ug.swieszyno.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 1476872
2 Nabór na stanowiska urzędnicze 87612
3 Komunikaty 54153
4 Wykaz telefonów 48231
5 Nieruchomości 39291
6 2019 rok 28767
7 2020 rok 22305
8 Zamówienia poniżej 130 000 złotych - 2021 21381
9 2018 rok 20938
10 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i Budownictwo 20337
11 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 17593
12 Organizacja Urzędu 15508
13 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 15284
14 Podatki i opłaty lokalne 14255
15 2015 rok 14104
16 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 12927
17 Urząd Stanu Cywilnego 12501
18 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12467
19 Ochrona Środowiska 12385
20 Dowody osobiste 12053
21 Decyzje środowiskowe 11728
22 Wnioski elektroniczne 11686
23 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 10864
24 Jednostki organizacyjne 10789
25 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10698
26 Zameldowanie 10656
27 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno 10653
28 Decyzje o warunkach zabudowy 10002
29 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2030 9620
30 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 9556
31 Organy Gminy 9143
32 2017 rok 9005
33 Skład Rady Gminy Świeszyno 8459
34 Rok 2015 8038
35 Sołectwa 7853
36 Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7758
37 Działalność gospodarcza 7487
38 Postępowania przetargowe archiwalne 7427
39 Zespół Oświaty Samorządowej 7385
40 Koncesje alkoholowe 7334
41 Ogłoszenia Rady Gminy Świeszyno 7241
42 Uchwały Rady Gminy 7142
43 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 6751
44 Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 6551
45 Mienie komunalne 6075
46 Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 5937
47 Komisje Rady Gminy 5933
48 Podstawy prawne działania samorządu 5899
49 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno 5870
50 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5754
 
liczba odwiedzin: 1476872