☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Piątek 01.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy Świeszyno (ug.swieszyno.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 1467270
2 Nabór na stanowiska urzędnicze 85728
3 Komunikaty 53988
4 Wykaz telefonów 46608
5 Nieruchomości 38752
6 2019 rok 28690
7 2020 rok 22266
8 Zamówienia poniżej 130 000 złotych - 2021 21291
9 2018 rok 20905
10 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i Budownictwo 19984
11 Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 17026
12 Organizacja Urzędu 15254
13 Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego 14981
14 2015 rok 14034
15 Podatki i opłaty lokalne 13699
16 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12214
17 Urząd Stanu Cywilnego 12132
18 Ochrona Środowiska 12100
19 Dowody osobiste 11700
20 Decyzje środowiskowe 11427
21 Wnioski elektroniczne 11423
22 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 11303
23 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Świeszyno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 10787
24 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10646
25 Jednostki organizacyjne 10523
26 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno 10415
27 Zameldowanie 10351
28 Decyzje o warunkach zabudowy 9623
29 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2021 - 2030 9425
30 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 9419
31 2017 rok 8972
32 Organy Gminy 8860
33 Skład Rady Gminy Świeszyno 8275
34 Rok 2015 7901
35 Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7616
36 Sołectwa 7611
37 Zespół Oświaty Samorządowej 7285
38 Postępowania przetargowe archiwalne 7282
39 Działalność gospodarcza 7257
40 Koncesje alkoholowe 7096
41 Ogłoszenia Rady Gminy Świeszyno 7025
42 Strategia Rozwoju Gminy Świeszyno na lata 2014-2020 6688
43 Uchwały Rady Gminy 6559
44 Mienie komunalne 5918
45 Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 5863
46 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 114 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno 5838
47 Podstawy prawne działania samorządu 5742
48 Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 5700
49 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 5665
50 Wójt 5661
 
liczba odwiedzin: 1467270