Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym

UWAGA! OD ROKU 2024 OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Każdy rolnik, który chce w roku 2024 odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Stawka zwrotu w roku 2024 wynosi 1,46 zł za litr oleju napędowego do wysokości ustalonego limitu.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek na odpowiednim formularzu,
  • faktury VAT lub ich kopie,
  • formularz informacji o pomocy w rolnictwie,
  • dokument potwierdzający roczną liczbę DJP zwierząt uwzględnianych przy określaniu limitu
  • przy pierwszym składaniu wniosku - informacja RODO

 

Osoby do kontaktu:

Starszy inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Urszula Głuchowska,
tel. 94 316 01 38, e-mail: u.gluchowska@swieszyno.pl

Do pobrania:

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2024 druk

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2024 edytowalny

- zestawienie faktur

- oświadczenie dzierżawcy

- informacja RODO

 - formularz informacji o pomocy w rolnictwie

 

 

Wytworzył:
Urszula Głuchowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-03-08 12:33:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2024-02-02 12:48:41)