Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wójt Gminy Świeszyno informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z dniem 1 sierpnia 2016 r. rozpoczął działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt znajduje się w miejscowości Chałupy nr 13 B i jest prowadzony przez firmę EKOSAN Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Świeszyno. Do korzystania z PSZOK są uprawnieni wszyscy mieszkańcy naszej Gminy. Działalność PSZOK została określona w Regulaminie, natomiast wykazy przyjmowanych odpadów zamieszczono w załącznikach do umowy. Do PSZOK będzie można dostarczać odpady we wszystkie dni robocze – w poniedziałek w godzinach 9ºº – 17ºº oraz od wtorku do piątku w godzinach 8ºº – 16ºº. Celem uruchomienia PSZOK na terenie Gminy jest umożliwienie naszym mieszkańcom przekazywanie odpadów w terminach dla nich dogodnych i bez konieczności uzgadniania z odbiorcą sposobu odbioru takich odpadów jak np. odpady budowlane. Warunkiem jest dostarczenie odpadów własnym transportem lub uzgodnienie sposobu odbioru z operatorem PSZOK.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie w PSZOK


Wytworzył:
Eliza Chodanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2020-08-05 12:10:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2020-08-05 12:15:58)