Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Świeszyno

Ewa Korczak

przyjmuje w sprawach  skarg i wniosków

w każdą środę od 12:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Zastępca Wójta, Skarbnik i Kierownicy Referatów

przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie

w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

 

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone listownie, mailowo, a także   osobiście w Urzędzie. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku osobiście, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 187 z późn. zm);
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-06-03 09:02:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-11-17 11:36:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki