Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPORAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ ŚWIESZYNO

Gmina Świeszyno realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

- wykonywanie sukcesywnej termomodernizacji obiektów należących do gminy,  oraz wykorzystywanie odnawialnych źródła energii - instalacje solarne,  i pompy ciepła,np.

 

2018 rok

Termomodernizacja budynku OSP w Strzekęcinie wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego.

2019 rok

Modernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedalinie.

Zadanie obejmowało wykonanie  ocieplenie stropodachu gr 21 cm, z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania z blachy ocynkowanej, remont kominów oraz remont instalacji odgromowej.

2020 r.

1) Modernizacja budynku komunalnego w Świeszynie (Świeszyno 15).

Zadanie obejmowało ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną oraz wymianę pokrycia dachowego. 

2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świeszyno

Gmina Świeszyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W ramach zadania w latach 2021-2023 zostanie wykonana termomodernizacja szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Świeszyno (Zegrze Pomorskie, Konikowo, Świeszyno, Dunowo). Zadanie zakłada ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych itp.

3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo

Inwestycja zrealizowana została w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano między innymi instalację fotowoltaiczną.

- dokonywanie zakupów instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, np.

 

2016 rok

1) Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice, gm. Świeszyno -  
73 szt. lamp LED,

2) Dostawa i montaż lamp hybrydowych w m. Chałupy oraz lampy solarnej w m. Bardzlino - zakup i montaż 6 lamp hybrydowo-solarnych z oprawą LED o mocy 56W w miejscowości Chałupy oraz 1 lampy solarnej z oprawą LED o mocy 18W w miejscowości Bardzlino.

2018 rok

1) Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w miejscowości Chłopska Kępa.

2) Budowa instalacji oświetlenia dróg miejscowości Niedalino (Węgorki

3) Budowa oświetlenia w miejscowości Golica.

4) Zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo – lodowych w miejscowości Włoki.

2019

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Świeszyno -  dostawę i montaż 2 lamp oświetleniowych hybrydowo – lodowych w miejscowości Krokowo .

2021 r.

1) Budowa oświetlenia w miejscowości Czacz - etap I - 18 szt. lamp LED

2) Budowa oświetlenia w miejscowości Konikowo etap I -  15 szt. lamp LED

3) FS KUROZWĘCZ - Stworzenie dodatkowych warunków do rozwoju sołectwa poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego - 5 słupów oświetleniowych oraz 10 szt. opraw lamp LED

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-05-18 13:49:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Król
(2022-05-18 13:49:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki