Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym

Każdy rolnik, który chce odzyskać w roku 2023, w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku
  o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego
  w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku
  o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne
  i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego
  w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Zwrot będzie wypłacany w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Wymagane dokumenty:

 • wniosek na odpowiednim formularzu,
 • faktury VAT lub ich kopie,
 • formularz informacji o pomocy w rolnictwie,
 • dokument potwierdzający liczbę zwierząt uwzględnianych przy określaniu limitu (dla hodowców koni oświadczenie)

 

Osoby do kontaktu:

Starszy inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Urszula Głuchowska,
tel. 94 316 01 38, e-mail: u.gluchowska@swieszyno.pl

Do pobrania:

- wniosek o zwrot podatku zawartego w paliwie rolniczym

- wniosek o zwrot podatku (świnie, owce, kozy, konie)

- zestawienie faktur

- oświadczenie dzierżawcy

- informacja RODO

 - formularz informacji o pomocy w rolnictwie

- oświadczenie - konie

 

Wytworzył:
Urszula Głuchowska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2021-03-08 12:33:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Głuchowska Urszula
(2023-07-20 08:12:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki