☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne.

3. Od deklaracji nie pobiera się opłaty skarbowej.

4. Miejsce i termin złożenia deklaracji:

         Urząd Gminy Świeszyno, pok. nr 4

          pon.         w godz. 800 - 1600

          wt. – pt.  w godz. 700 - 1500

          tel. kontaktowy (094) 31-60-126

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji w terminie do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  za gospodarowanie odpadami.

5. Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/103/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019r. – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 listopada 2019r. – w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk do pobrania

Wytworzył:
Eliza Chodanowicz
Udostępnił:
Szostak Jan
(2020-08-05 11:42:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2021-04-23 14:19:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083