☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) władze publiczne obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie
www.ekoportal.gov.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Wytworzył:
Justyna Patyńska
Udostępnił:
Szostak Jan
(2018-03-09 13:21:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2021-04-23 14:14:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083