Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) władze publiczne obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie
www.ekoportal.gov.pl oraz http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

Wytworzył:
Justyna Patyńska
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-09-05 11:31:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-03-05 14:10:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki