☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno część nr III

RIG. 271.126/1.4.2017.EJ                                      Świeszyno, dnia 08 września 2017r.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Świeszyno - dla Części nr III – przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

BENDER BUILDING SZYMON KUBICKI, Podgórzyn 93, 88-400 Żnin

 

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100,00 pkt.
w kryterium jakim była cena.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 23.08.2017 r. do godz. 13.00 łącznie na wszystkie trzy części wpłynęło 7 ofert, w tym na część nr III - 2 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty /dot. cz. III/ jakie uzyskały złożone oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Nr części

Suma pkt. - część III

1.

Urlich Energia S.A., ul. Radomska 53C,
27-200 Starachowice

CZ. I i III

25,37 pkt.

2.

Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o., ul. Zapleczna 7H/12, 78-100 Kołobrzeg

CZ. I

-

3.

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE, ul. B. Chrobrego 29,
64-720 Lubasz

CZ. I

-

4.

Biuro Inżynierskie A.Z. Agnieszka Szłykowicz – Słowik, ul. Piotra Wysockiego 2, 76-200 Słupsk

CZ. I

-

5.

PPUH „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin

CZ. I

-

6.

Biuro Obsługi Budownictwa „ZDOLIŃSCY” Paweł Zdoliński, ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

CZ. I

-

7.

BENDER BUILDING SZYMON KUBICKI, Podgórzyn 93, 88-400 Żnin

CZ. I, II i III

100,00 pkt.

 

 

Oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

 

 

PODPISANIE UMOWY:

Planowany termin podpisania umowy 11.09.2017r.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie dot. Części I
i Części II.

 

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Wójt
/-/
Ewa Korczak

 

Otrzymują:

 

1.

Urlich Energia S.A., ul. Radomska 53C,
27-200 Starachowice

2.

Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o., ul. Zapleczna 7H/12, 78-100 Kołobrzeg

3.

budconsult DORADZTWO BUDOWLANE, ul. B. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

4.

Biuro Inżynierskie A.Z. Agnieszka Szłykowicz – Słowik, ul. Piotra Wysockiego 2, 76-200 Słupsk

5.

PPUH „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin

6.

Biuro Obsługi Budownictwa „ZDOLIŃSCY” Paweł Zdoliński, ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

7.

BENDER BUILDING SZYMON KUBICKI, Podgórzyn 93, 88-400 Żnin

8.

a/a

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacewicz Ewa
(2017-09-08 12:49:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacewicz Ewa
(2017-09-13 08:27:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 645