☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty najkorzystniejszej na zadanie pn: Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie

RIG. 271.206.03.2016.EJ                                       Świeszyno, dnia 04 listopada 2016r.

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający Gmina Świeszyno informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z Zarządzeniem nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. na realizację zadania pn: „Remont boiska sportowego w m. Zegrze Pomorskie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź

cena ofertowa 110.700,00 zł brutto

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała 100,00pkt. w kryterium jakim była cena.

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do dnia złożenia ofert tj. do 27.10.2016 do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty. Poniższa tabela zawiera zestawienie ofert oraz punkty jakie uzyskały złożone oferty.

Nr oferty

Nazwa oferenta

cena ofertowa brutto

pkt. za cenę

1

Speed Invest Sp. z o.o.,
ul. Ossowska 15, 05-230 Kobyłka

157 440,00

70,31

2

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin

120 540,00

91,84

3

ACTIVA Longin Witkowski,
ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź

110 700,00

100,00

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

PODPISANIE UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą telefonicznie.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji przesłania na nr fax. (94) 316-14-91 lub na adres e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl

Dziękujemy za złożenie ofert.

 

Otrzymują (drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w formularzu ofertowym):

 1. Speed Invest Sp. z o.o.,
  ul. Ossowska 15, 05-230 Kobyłka
  bok@speedinvest.pl
 1. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k.,
  ul. Arkońska (stadion), 71-245 Szczecin
  biuro@solidstet.com
 1. ACTIVA Longin Witkowski,
  ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź
  przetargi@activa.com.pl
 1. a/a

Załączniki:

Wybór oferty - pdf

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacewicz Ewa
(2016-11-04 10:28:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacewicz Ewa
(2016-11-14 12:27:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 9