o informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świeszynie, udostępniana jest na wniosek w terminie 14 dni od dnia  jego złożenia.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zostanie  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy:   

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno nr 71, 76-024 Świeszyno lub
  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@swieszyno.pl  lub
  • skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Świeszynie na platformie ePUAP, adres skrytki: /2at1yc55oe/skrytka na formularzu do wysyłania pism przez ePUAP:  "skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania  tutaj.

 

Wytworzył:
Izabella Karlińska-Ćwięka
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-07-19 09:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-02-22 10:37:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki