☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn:\\\\

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w  miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino”.

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art.10 ust.1 oraz w nawiązaniu do art. 181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Strzekęcino, działka nr 17/3 obręb Strzekęcino” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

ch2  architekci s.c.

al. Papieża Jana Pawła II 28/7

70-454 Szczecin

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała w sumie 94,07pkt. w kryteriach jakimi była cena za wykonanie dokumentacji (90%), cena za nadzór autorski (10%).

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 10.03.2016r. do godz. 12:00 złożono 3 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

pkt. za nadzór autorski

suma pkt

1.

STEELU Sp. zo.o.

61,51

4,24

65,75  

ul. Jantar 10

83-050 Bielkówko

2.

AOS Sp. z o.o.

38,84  

10,00  

48,84  

Spółka Komandytowa

ul. Wojska Polskiego 24-26 

75-712 Koszalin

3.

ch2 architekci s.c.

90,00  

4,07  

94,07  

al. Papieża Jana Pawła II 28//7

70-454 Szczecin

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną. Planowany termin 04.05.2016r. godz. 9:00.

Załącznik:

Wybór oferty najkorzystniejszej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciechowska Beata
(2016-04-27 09:12:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciechowska Beata
(2016-05-05 07:30:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 281