☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

INFORMACJA

 

Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.
Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

            1. Zakres

 

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców gm. Świeszyno.

 

            2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wypełniony wniosek:

 

- formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy  >>pobierz tutaj<<

- formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców o ilości osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy  >>pobierz tutaj<<

- formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o numerze PESEL osoby zmarłej  >>pobierz tutaj<<

 

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców składa się osobiście.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zaświadczenie składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Złożenie wniosku o zaświadczenie można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu >>pobierz tutaj<<

 

            3. Opłaty

 

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 17,00 zł na konto:

Urzędu Gminy Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

Kod Swift banku: GBWCPLPP

Nr rachunku bankowego: 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001

 

            4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno

pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

 

            5. Osoby do kontaktu

 

Irena Czenko-  Kierownik USC

tel. 94-316-01-45

           

            6. Sposób i termin załatwienia

 

W dniu zgłoszenia.

 

            7. Tryb odwoławczym

 

Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

8. Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 1382 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018. poz. 1044 ze  zm.).

 

            9. Uwagi, dodatkowe informacje

 

Brak uwag.

 

Wytworzył:
Krzysztof Kuszczak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-03-15 09:40:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-10 13:13:08)

 
 
liczba odwiedzin: 3969046

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X