☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

Zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy w Świeszynie , Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015,  poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonych wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.


1. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla  danej drogi

2) pełnomocnictwo (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu Inwestora została upoważniona inna osoba)

3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17zł, nr konta  46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

 

2. Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

3. Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

4. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie zezwolenia wydanego niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

5. Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego.

6. Osoby do kontaktu:
Inspektor d/s inwestycji i drogownictwa Ewa Zinowska-Suska pokój nr 1, tel. 94 31 60 139.

7. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 460 z późn. zm)

Wytworzył:
Ewa Suska
Udostępnił:
Szostak Jan
(2016-03-02 12:10:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2016-03-02 12:10:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083