☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 25.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybór oferty na \\

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

       Zamawiający – Gmina Świeszyno informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przedmiotowe zadanie, dokonano następującego wyboru:

  1. Dla część I obejmującej teren sołectwa Konikowo;część II obejmującej teren sołectwa Świeszyna i Mierzym; część III obejmującej teren sołectwa Niekłonice, Giezkowo; część IV obejmującej teren sołectwa Strzekęcino, Dunowo; część VI obejmującej teren sołectwa Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz;

jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 - „”FRACZES” Imioła Franciszek z siedzibą w Konikowie 80B;

  1. Dla część V obejmującej teren sołectwa Niedalino, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Pawła Ćwik zamieszkałego w Niedalinie 17.

Uzasadnienie:

       Do dnia złożenia ofert tj. do 21.12.2015r. do godz. 14:00 złożono 3 oferty. Oferta nr 3 złożona została na wszystkie części, natomiast oferta nr 2 i 3 tylko na część V i w tej części wszystkie oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę

pkt. za czas reakcji

SUMA

1.

Paweł Ćwik,

60,00

40

100

Niedalino 17,76-024 Świeszyno

 

2.

Arkadiusz Ryś

47,50

40

87,5

Węgorki 2/2, 76-024 Świeszyno

 

3.

FRACZES

46,75

40

86,75

Imioła Franciszek

76-024 Świeszyno

 

Wobec powyższego umowy na części I – IV i VI (bez części V) i osobno na część V zostaną podpisane w dniu 30.12.2015r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wybór oferty (pdf.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciechowska Beata
(2015-12-23 11:25:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciechowska Beata
(2016-04-20 10:14:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 605