☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu czasowego

INFORMACJA  RODO  (pobierz tutaj)

1. Zakres

 Zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu czasowego.

 2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego >>pobierz tutaj<<

2. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z  miejsca pobytu czasowego >>pobierz tutaj<<

3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport

4. Do wglądu przy zgłoszeniu pobytu czasowego - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu .

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania,

w którym chcesz się zameldować – przynieś:

dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu oraz podpisane zgłoszenie pobytu czasowego przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego lub wymeldowania z miejsca pobytu czasowego składa osobiście osoba dokonująca tej czynności.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych formularz zgłoszenia pobytu czasowego lub zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Druk pełnomocnictwa >>pobierz tutaj<<

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych. Zwalnia się złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

3. Opłaty

 Nie podlega opłacie.

4. Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno , pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Jeżeli chcesz dokonać czynności meldunkowych przez Internet skorzystaj z tych linków:

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego


 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Jan Szostak
(2015-03-03 10:55:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2020-06-01 13:31:18)

 
 
liczba odwiedzin: 3969163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X