☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego

INFORMACJA  RODO  (pobierz tutaj)

1. Zakres

 Zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego.

 2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego >>pobierz tutaj<<

2. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego >>pobierz tutaj<<

3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport.

4. Do wglądu przy zgłoszeniu pobytu stałego - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś:

dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu oraz podpisane zgłoszenie pobytu stałego przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub wymeldowania z pobytu stałego składa osobiście osoba dokonująca te czynności.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonująca zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego formularz składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu >>pobierz tutaj<<

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych. Zwalnia się złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 3. Opłaty

 Nie podlega opłacie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno , pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Jeżeli chcesz dokonać czynności meldunkowych przez Internet skorzystaj z tego linku:

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

6. Osoby do kontaktu

Irena Czenko – Kierownik USC  tel. 94-316-01-45

7. Sposób i termin załatwienia

 W dniu zgłoszenia.

 8. Tryb odwoławczym

 Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 9. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1397 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz. U. poz. 2411, z 2020 r., poz.930).

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

4.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.  zm.).


 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Jan Szostak
(2015-03-03 10:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2020-06-02 14:17:22)

 
 
liczba odwiedzin: 3969272

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X