☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Poniedziałek 26.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności gospodarczej

 

Od 1 stycznia 2012 funkcjonuje w całym kraju Centralna Ewidencja Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Organem ewidencyjnym jest teraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej Wójt). Centralna ewidencja jest dostępna dla każdego. Wchodząc na stronę www.ceidg.gov.pl można znaleźć każdą zarejestrowaną działalność gospodarczą, założyć elektroniczny wniosek o wpis, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Od 1 stycznia 2012 r. nie obowiązuje zasada właściwości miejscowej urzędu rejestracyjnego. Przedsiębiorca ma możliwość złożenie swojego wniosku w każdym urzędzie na terenie kraju.

Obowiązujące przepisy związane z działalnością gospodarczą

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647 z późn.zm.)

Sposoby dokonania wpisu do CEIDG

1. Wypełnienie wniosku elektronicznie

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek elektronicznie należy uzyskać profil zaufany e PUAP lub certyfikat kwalifikowany.

 • Rejestracja/logowanie

Załóż konto potwierdzając tożsamość jednym z akceptowalnych form podpisów elektronicznych. Następnie po otrzymaniu linka aktywacyjnego na podany przy rejestracji e-mail, dokonaj logowania.

 • Wypełnij wniosek online

Wypełnij formularz rejestracyjny CEIDG-1, skorzystaj z kreatora, który krok po kroku pomoże wypełnić Ci wniosek. Możesz też skorzystać z elektronicznego formularza CEIDG-1.

 • Wyślij wniosek przez Internet

Sprawdź wniosek, podpisz go elektronicznie i wyślij. Wniosek zostanie przekazany do GUS (REGON), Urzędu Skarbowego (NIP), ZUS/KRUS. Wpis jest dokonany w momencie przyjęcia wniosku.

Możesz już prowadzić swoją działalność gospodarczą.

2. Wypełnij anonimowy wniosek online

 • Otrzymasz kod weryfikacyjny,

Wypełniony i wysłany wniosek otrzyma kod, który pozwoli Ci odszukać wprowadzony anonimowo formularz. Wydrukuj formularz lub zapisz numer kodu.

 • Masz 7 dni na potwierdzenie,

Z kodem udaj się do dowolnego urzędu gminy. Okaż kod pracownikowi urzędu, który dopełni reszty formalności. Nie zapomnij podpisać odręcznie wniosku.

 • Wniosek możesz potwierdzić w dowolnym urzędzie gminy.

3. Wypełnij wniosek tradycyjnie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Aby rozpocząć działalność gospodarczą należy ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, procedura rejestracji jest całkowicie bezpłatna i można ją wykonać poprzez internet.

www.firma.gov.pl      

Infolinia: 801 055 088 lub 22 765 6732

w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00.

Aby pobrać zaświadczenie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców na www.firma.gov.pl i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Modyfikacja danych we wpisie

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, ustawy o CEIDG i PIP. Wniosek o wykreślenie wpisu można złożyć dowolnym terminie, informacja ta jednak powinna odpowiadać stanowi faktycznemu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 
Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji). 
Jeżeli chcesz zmienić informacje dotyczące spółki cywilnej (w tym zawieszenie, wznowienie i zamknięcie) również użyj tego wniosku. 

Zasady zgłaszania zmian w CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej może być wsteczna, bieżąca lub przyszła w odniesieniu do dnia złożenia (podpisania) wniosku. 

Zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej może być wsteczna, bieżąca lub przyszła w odniesieniu do dnia złożenia (podpisania) wniosku.

Zakończenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w dowolnym terminie, informacja ta jednak powinna odpowiadać stanowi faktycznemu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (do kwietnia 2018 r. należało to zrobić do 7 dni od zakończenia działalności).

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

Zasady wykreślania z CEIDG

Jeżeli chcesz zgłosić wykreślenie spółki cywilnej użyj wniosku o zmianę!

Obowiązek informacyjny RODO

Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71. będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji wniosku oraz wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@swieszyno.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 10 lat i okres ten wynika z przepisów prawa.
 3. Podanie danych w celu realizacji rozpatrzenia wniosku jest obowiązkowe i wynika z Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647 z późn. zm.);.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wytworzył:
Jan Szostak
Udostępnił:
Jan Szostak
(2013-02-11 13:31:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-03-02 08:27:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1356111