Wnioski elektroniczne

Katalog spraw Urzędu Gminy Świeszyno na platformie ePUAP

Czym jest ePUAP?

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest ogólnopolską platforma teleinformatyczną, za pomocą której jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo) będą mogły świadczyć swoje usługi obywatelom drogą elektroniczną.

Jak złożyć do urzędu wniosek elektroniczny?

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie darmowego konta użytkownika na platformie ePUAP. Aby założyć konto proszę postępować zgodnie z instrukcjami: zakładanie konta użytkownika.

Wszystkie dokumenty wysyłane poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (usługa będzie udostępniona wkrótce przez ePUAP) - instrukcja zakładania profilu zaufanego.

Dokładne informacje o wymogach oraz sposobie składania wniosków znajdują się w dziale Poradnik petenta (jak to załatwić?).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dobrzańska Karolina
(2010-07-16 09:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-02-18 08:03:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki