☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbywanie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o nabycie.

 

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów

w nieruchomościach Gminy Świeszyno w drodze bezprzetargowej


Dotyczy:

 • Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport),
 • Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego,
 • Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości,
 • Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne,
 • Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:


Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:

 • Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu,
 • Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania,
 • Następnie zawierana jest umowa notarialna,
 • Łączny termin postępowania wynosi ok.6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni,
 • Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 1
tel. 94 3160 135

Podstawa prawna
Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art. 34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 13:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:16:20)

 
 
liczba odwiedzin: 3969214

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X