☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekształcenie prawa uzytkownika wieczystego w prawo własności

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego.

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek Druk do pobrania,
  • odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego z oryginale,

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71

Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji.
  • Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
  • W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 1
tel. 94 3160 135

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83),

  • Uchwała Nr IX/64/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 czerwca 2011 roku w

sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świeszyno; Uchwała Nr XXV/216/12 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/64/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Świeszyno

 

 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 13:21:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:17:19)

 
 
liczba odwiedzin: 3969116

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X