☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo pierwokupu

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Prawo pierwokupu

 

Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna – warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy) położonej na terenie gminy.
Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71
Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

  • Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami przygotowuje niezbędne

dokumenty. Wójt Gminy w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu.

W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności.

  • W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny –

oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny – warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pok. nr 1
tel. 94 3160 135
Podstawa prawna
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 r., poz.1774).
Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.


 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 11:37:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:15:22)

 
 
liczba odwiedzin: 3969257

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X