☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarząd

na gruntach stanowiących własność gminy


Dotyczy:

  • Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu,
  • Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości gruntowej, w związku z nabyciem spadku),
  • Dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie sądu.

 

Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku – w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:


Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.,

poz. 1774).

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
pok. Nr 1
tel. 94 3160 135

 

Podstawa prawna
art. 77 do art. 81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 11:20:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:13:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3969161

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X