☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
herb

Wtorek 22.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest  

    Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29   

    sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie 

    przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
    z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o dzierżawę.

 

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
Wymagane dokumenty:
Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy oraz cel na jaki nieruchomość ma być dzierżawiona.
Opłaty:
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno nr 71
Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • W przypadku wydzierżawienia gruntu do 3 lat z przeznaczeniem do użytkowania

rolniczego okres załatwienia wniosku wynosi ok. 1 miesiąc.

  • Dzierżawa na okres powyżej 3 lat – okres załatwiania sprawy wynosi około

4 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.

  • O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn

niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
pok. nr 1
tel. 94 3160 135
Podstawa prawna

  • art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774),
  • art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515),
  • Uchwała Nr XXXIV/307/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 października 2013 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno (Dz. Urzęd. Wojew. Zachod. z 2013 r., poz. 4414).

 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Jan Szostak
(2003-07-15 11:12:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-13 10:12:52)

 
 
liczba odwiedzin: 3969227

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X