☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty stanu cywilnego sporządzone za granicą

Transkrypcja aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego.


 
Wymagane dokumenty:

 

 • odpowiednio: wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia – wzór 5,
  lub wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa – wzór 6,
  lub wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu – wzór 7,
 • oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • urzędowe tłumaczenie tego aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego.
   

Opłaty:

 • wydanie decyzji o dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu 50,00 zł.
   

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca stałego zameldowania wnioskodawcy,
 • dla terenu gminy Świeszyno: Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie
   

Termin załatwienia sprawy:

 • do 14 dni,
 • do 30 dni w sprawach skomplikowanych.
   

Uwagi:

Do polskich ksiąg stanu cywilnego można wpisać tylko taki dokument, który w świetle prawa danego państwa obcego jest aktem stanu cywilnego.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o dokonanie transkrypcji aktu jest osoba, której akt dotyczy, najbliżsi krewni oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Transkrypcja obejmuje tylko te dane które są wymagane przez prawo polskie i zawarte w odpisie zagranicznym aktu stanu cywilnego.
Transkrypcji aktu można dokonać bez względu na datę jego sporządzenia i na datę zdarzenia.
 
Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr 161  z 2004r. poz.1688 – tekst jednolity.
 • ustawa  z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. Nr 9 z 1964r.  poz.59 ze zm./.
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225 z 2006r. poz.1635/. 
Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Banasik Przemysław
(2007-06-05 13:19:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083