☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powrót do nazwiska

Powrót do nazwiska po rozwodzie

 

1. Zakres

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

1. Dokument stwierdzający tożsamość  (ważny dowód osobisty lub paszport).

2. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy  jeśli  oświadczenie składane jest nie w tym  USC, gdzie  sporządzony jest akt małżeństwa.

 

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 

4. Opłaty:

  • Opłata skarbowa  - 11,00 zł

Opłatę  skarbową można uiścić :

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie

Świeszyno Nr 71, pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do  piątku od 7:00 do 15:00

 

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

  adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                         

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć do trzech miesięcy od   uprawomocnienia się wyroku rozwodowego osobiście przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą - przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!
Przekroczonego terminu uprawniającego do tej czynności nie można przywrócić.

Oświadczenie jest przyjmowane  niezwłocznie w dniu zgłoszenia się do USC.

8. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r  prawa o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. Z 2012, poz. 1282 późn. zm.)

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2014-07-29 08:05:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083