☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyznanie mieszkania komunalnego-text

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu komunalnego/socjalnego lub  zamianę. 

 

Przyznanie mieszkania komunalnego, socjalnego lub zamianę lokali


Wymagane dokumenty:
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego lub wniosek o zamianę lokali.

Druk do pobrania.
Druk do pobrania.
Opłaty:
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro podawcze Urzędu Gminy Świeszyno 71
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 60 dni. Wniosek opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, następnie wniosek  rozpatruje Wójt Gminy Świeszyno. Umowa z lokatorami ma charakter umowy cywilnoprawnej.
Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

pokój nr 1

tel. 94 3160135

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150),
  • Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31.03.2011 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno,

 

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2021-04-22 12:57:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083