Wykaz Nr GN.6845.17.2022.AP z dnia 23.09.2022

                      Załącznik

                      do Zarządzenia nr 663/VIII/2022

                      Wójta Gminy Świeszyno

                      z dnia 21 września 2022 roku

 

 

Wykaz Nr GN.6845.17.2022.AP

  

Wójt Gminy Świeszyno podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, że przeznaczył do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość komunalną:

Adres nieruchomości

Obręb ewidencyjny

Świeszyno

Numer i powierzchnia

działki ewidencyjnej

nr 344/16, powierzchnia 11,800 ha

Numer księgi wieczystej

KO1K/00025902/8

Opis nieruchomości

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 344/16 przeznaczona do użytkowania rolniczego (z dzierżawy rolnej wyłączony jest obszar 144 m2)

Przeznaczenie w planie

Zagospodarowania  przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako: grunty orne.

Termin zagospodarowania nieruchomości

kontynuacja dzierżawy na okres 3 lat tj. do dnia                               31 października 2025 roku

Cena  nieruchomości

Stawka czynszu wynosi 4.000,00 zł rocznie. Stawka będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik wzrostu cen, towarów                 i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Zasady płatności

 

Płatność raz w roku z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Informacje
o przeznaczeniu do dzierżawy

Kontynuacja dzierżawy z przeznaczeniem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Rady Gminy Świeszyno Nr XXXIV/307/13 z dnia

31 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno

 

Wykaz  wywieszono od dnia 23.09.2022 do 13.10.2022 roku

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-09-26 15:41:19)
Ostatnio zmodyfikował: