Podatki i opłaty

Podatek od spadków i darowizn Dz.U.2019.1813

Podatek rolny Dz.U.2019.1256

Podatki i opłaty lokalne Dz.U. 2019.1170

Podatek od towarów i usług Dz.U.2018.2174

Ordynacja podatkowa Dz.U.2019.900

Zasady rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2010.208.1375

Opłata skarbowa Dz.U.2019.1000

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2019-11-08 12:41:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2019-11-08 12:41:53)