Finanse i Budżet

Rachunkowość Dz.U.2019.351

Dochody jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.2018.1530

Finanse publiczne Dz.U.2019.869

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów Dz.U.2018.1177

Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.2014.1053

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Dz.U.2019.1718

Sprawozdawczość budżetowa Dz.U.2019.1393

Rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2017. 1911

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jan Szostak
(2016-04-25 10:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2019-11-08 11:53:15)