Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w składanych wnioskach jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy w Świeszynie , Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015,  poz. 2135 z późn. zm.).

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonych wniosku.

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.