Wybór oferty najkorzystniejszej - Konserwacja i eksploatacja sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Świeszyno.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający – Gmina Świeszyno informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na konserwację i eksploatację sieci telefonicznej w Urzędzie Gminy Świeszyno, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

Zakład Teletechniczny Marek Kramarz

ul. Lubiatowska 87, 75-668 Koszalin

 

       Złożona oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym z dnia 22.12.2014 i oferuje wykonanie zamówienia za cenę brutto 492,00 zł/miesięcznie.

       Do dnia złożenia ofert tj. do 31.12.2014r. do godz. 14:00 złożono 3 oferty.

Punktacja złożonych ofert:

  1. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Niedziela

ul. Jantarowa 20, 75-256 Koszalin – 97,56 pkt.

  1. PHU Faxtel Piotr Palewski

ul. Racławicka 1, 75-620 Koszalin – 75,47 pkt.

  1. Zakład Teletechniczny Marek Kramarz

  ul. Lubiatowska 87, 75-668 Koszalin – 100,00 pkt.

       Podpisanie umowy nastąpi w dniu 09.01.2015r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2015-01-02 13:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2015-01-02 13:10:32)