Redakcja Biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:
 
 Nadzór merytoryczny
Irena Czenko
tel. (94) 3160 122 
 
 Nadzór techniczny
Jan Szostak
tel. (94) 3160 146

email: j.szostak@swieszyno.pl