Wykaz Nr GN.6845.6.2023.AP z dnia 3.02.2023

          

                      Załącznik

                      do Zarządzenia nr 743/VIII/2023

                      Wójta Gminy Świeszyno

                      z dnia 2 lutego 2023 roku

 

 

Wykaz Nr GN.6845.6.2023.AP

  

Wójt Gminy Świeszyno podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, że przeznaczył do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość komunalną położoną w miejscowości Giezkowo,

Adres nieruchomości

Obręb ewidencyjny

Giezkowo

Numer i powierzchnia

działki ewidencyjnej

nr 8/22, powierzchnia 0,0111 ha

nr 8/24, powierzchnia 0,0164 ha

Numer księgi wieczystej

KO1K/00036447/0

Opis nieruchomości

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka nr 8/22 oraz 8/24 w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Przeznaczenie w planie

Zagospodarowania  przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości

kontynuacja dzierżawy na okres 1 roku.

Cena  nieruchomości

Stawka czynszu dzierżawnego 2,00 złotych/m2 netto.                    Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie                           z obowiązującymi przepisami. Stawka będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Zasady płatności

 

Płatność raz w roku z góry.

Informacje
o przeznaczeniu do dzierżawy

Kontynuacja dzierżawy z przeznaczeniem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Uchwała Rady Gminy Świeszyno Nr XXXIV/307/13 z dnia

31 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno

 

 

Wykaz wywieszono od 03.02.2023 roku do 24.02.2023 roku

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-02-03 21:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki